สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 1.1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    สายสอบบัญชีที่ 3
    สายสอบบัญชีที่ 4
    สายสอบบัญชีที่ 5
    รายงานประจำปี 2564
    รายงานประจำปี 2563
    รายงานประจำปี 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 187
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,186,148
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
9 ธันวาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 


ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาในเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
  ข่าว/ประชาสัมพันธ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เช้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดหนองคาย (SCP) ครั้งที่ 5/2566
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการ ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 

(28 กันยายน 2566) 

อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมติดตามผลโครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง แก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน
ณ ห้องมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์
อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี  

(28 กันยายน 2566) 

อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมทิศทางการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ณ ห้องมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์
อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี  

(27 กันยายน 2566) 

อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เช้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2566
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

(27 กันยายน 2566) 

อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2566
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

(26 กันยายน 2566) 

อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่สมาชิก ปี 2566 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด)
ณ ห้องมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์
อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี   

(26 กันยายน 2566) 

อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานไตรมาส 4 และ รับทราบทิศทางการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ณ ห้องมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์
อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี  

(26 กันยายน 2566) 

อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) และ Facebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(25 กันยายน 2566) 

อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน "วันมหิดล" วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(24 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมศึกษาดูงานธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด
อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
(22 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ตรวจติดตามการใช้โปรแกรมระบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด 
อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย
(19 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดกิจกรรม "ทำบัญชีส่งเสริมการออม" และกิจกรรม "บุคลากรใส่ใจบัญชี สร้างพลังการออม" ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(18 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 7/2566
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(18 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการและพนักงานในโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ ห้องประชุมขั้น 2
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
อำภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(16 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์และการติดตามทวงถามผู้ผิดนัดชำระหนี้"
ณ ห้องประชุมบุญศรีมณีชัย อาคารรัตนนาคา
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(15 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมลงพื้นที่ในการตรวจติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และโครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร(ครูบัญชี) ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 
(14 กันยายน 2566) 
 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ผ่าน Facebook Live
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(13 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
ณ ห้องประชุมชั้น 2 
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด 
อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย
(12 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมโครงการ“ผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ 2 “เสวนาพาพลิน ล่องเรือชมสวนเกษตรผสมผสาน
ณ สวนส้มเจ้าจอมขวัญ
ของนางสาวฤดี พวงจำปา
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.หนองปลาปาก
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
(12 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10 (นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
ณ แปลงนางบุญกอง เคณาภูมิ
เกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตำบลวัดธาตุ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
(9 กันยายน 2566) 
 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  
(9 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ผ่านระบบ Facebook Live
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(4 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติไทย
ณ ลานหน้าเสาธง
บริเวณด้านหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(4 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมรับชม Facebook Live หัวข้อ “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 2566 นำบัญชีเปลี่ยนชีวิต พิชิตความยากจน”
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(4 กันยายน 2566) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 8/2566
ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(29 สิงหาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566 เรื่อง กตส. ยกระดับ ขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต CAD Shift & Change for The Future
ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
(29 สิงหาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ CAD talk series : แนวคิด 3C ยกระดับขับเคลื่อนงาน กตส. สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสหกรณ์
ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
(28 สิงหาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดหนองคาย ปี 2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(28 สิงหาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการสัมมนา เรื่องคลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ผ่านระบบสื่อสารทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(28 สิงหาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2566
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 
(25 สิงหาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด
ณ  ฉางข้าว สหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
(25 สิงหาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ตาก จำกัด
ณ สถาบันการเงินบ้านโพนทอง 
ตำบลโพนทอง  อำเภอโพธิ์ตาก 
จังหวัดหนองคาย 
(24 สิงหาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
   1 2 3 4 5 ... 53

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY