สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    สายสอบบัญชีที่ 3
    สายสอบบัญชีที่ 4
    สายสอบบัญชีที่ 5
    รายงานประจำปี 2565
    รายงานประจำปี 2564
    รายงานประจำปี 2563
    รายงานประจำปี 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,533
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,327,473
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 กุมภาพันธ์ 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29     
             
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 


ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาในเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
  ข่าว/ประชาสัมพันธ์
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ร้านสหกรณ์สวัสดิการ รพร.ท่าบ่อ จำกัด
ณ ห้องประชุม ISAN HALL
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(28 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย มอบบัตรตรวจสุขภาพทางการเงิน ในโครงการเพิ่มสุขด้วย”โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงินสหกรณ์” ให้กับร้านสหกรณ์สวัสดิการ รพร.ท่าบ่อ จำกัด
ณ ห้องประชุม ISAN HALL
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(28 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย มอบบัตรตรวจสุขภาพทางการเงิน ในโครงการเพิ่มสุขด้วย”โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงินสหกรณ์” ให้กับสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด 
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
(28 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย มอบบัตรตรวจสุขภาพทางการเงิน ในโครงการเพิ่มสุขด้วย”โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงินสหกรณ์” ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(28 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย
(28 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า/ทรัพย์สินคงเหลือสิ้นปี ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จำกัด
ณ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จำกัด
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(28 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย มอบบัตรตรวจสุขภาพทางการเงิน ในโครงการเพิ่มสุขด้วย”โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงินสหกรณ์” ให้กับร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จำกัด
ณ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จำกัด
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(28 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำ 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(28 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพทุกวันพุธ
ณ ลานหน้าเสาธง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(27 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ "หลักการทำบัญชีกลุ่มเบื้องต้น"
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9
บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลเฝ้าไร่
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
(27 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า/ทรัพย์สินคงเหลือสิ้นปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด ประจำปีบัญชี 2566 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(27 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย มอบบัตรตรวจสุขภาพทางการเงิน ในโครงการเพิ่มสุขด้วย”โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงินสหกรณ์” ให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
(27 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2566
​ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(26 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างไต้หวัน – ไทย หัวข้อ "การพัฒนาด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกร” (Accounting and Finance Managent for Farmer Group)
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(26 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมรับฟังโครงการเพิ่มสุขด้วย ”โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงินสหกรณ์
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(25 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมงานเข้าร่วมงาน "ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม"
ณ แปลงสาธิต สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
(23 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
ณ ห้องประชุมบุญศรีมณีชัย
อาคารรันตนาคา
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  
(23 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ร้านสหกรณ์สวัสดิการ รพร.ท่าบ่อ จำกัด
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(22 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด
ณ ห้องประชุมชั้น 2   สำนักงานสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(22 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย มอบสิ่งของ(ขนมปี๊บ) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(21 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีฯ ในงานวันดินโลก 2566 จังหวัดหนองคาย
ณ สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
(21 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(21 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพทุกวันพุธ
ณ ลานหน้าเสาธง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(20 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ให้คำปรึกษา แก่สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(20 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(18 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
ณ โรงแรมรอยัลนาคาราหนองคาย 
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(17 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
ณ ห้องประชุมชั้น 2 
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด 
อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย
(15 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมออกหน่วยคลินิกบัญชีและจัดนิทรรศการ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(14 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพทุกวันพุธ
ณ ลานหน้าเสาธง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(13 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 9/2566
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(13 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(12 ธันวาคม 2566)  
 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต
ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย      
(8 ธันวาคม 2566)  
อ่านต่อ >>
   1 2 3 4 5 ... 57

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY