สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    สายสอบบัญชีที่ 3
    สายสอบบัญชีที่ 4
    สายสอบบัญชีที่ 5
    รายงานประจำปี 2565
    รายงานประจำปี 2564
    รายงานประจำปี 2563
    รายงานประจำปี 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 598
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,560,248
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 


ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาในเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
  ข่าว/ประชาสัมพันธ์
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(27 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์มิตรภาพมั่นคงหนองคาย จำกัด
ณ ที่ทำการชั่วคราวสหกรณ์มิตรภาพมั่นคงหนองคาย จำกัด
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  
(26 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าตรวจติดตามและสอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรห้วยน้ำเย็น จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรห้วยน้ำเย็น จำกัด 
ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
(24 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนสว่าง จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนสว่าง จำกัด 
ตำบลโพนแพง  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 
(24 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำไร่โพนแพง สำหรับปีบัญชี 31 มีนาคม 2567
ณ กลุ่มเกษตรกรทำไร่โพนแพง
ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
(24 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 12 ร้านสหกรณ์สวัสดิการ รพร.ท่าบ่อ จำกัด
ณ ห้องประชุมปิยมิตร 1 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(23 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5/2567
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 
(23 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2567
ณ ห้องประชุมมุสิกะมาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(23 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
(22 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำนาอุดมพร สำหรับปีบัญชี 31 มีนาคม 2567
ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาอุดมพร 
อำเเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย
(20 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าสอบทานความมีอยู่จริง ความถูกต้องของทุนเรือนหุ้น และจำนวนเงินกู้ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำไร่รัตนวาปี สำหรับปีบัญชี 31 มีนาคม 2567
ณ บ้านน้ำเป ตำบลรัตนวาปี
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
(20 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ 2566- 2567) ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมมุสิกะมาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(20 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิยูเนี่ยนชุมชนสระใคร จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุม
สำนักงสานสหกรณ์เครดิยูเนี่ยนชุมชนสระใคร จำกัด 
ตำบลสระใคร  อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
(20 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำท่าจาน จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
ณ ศาลาประชาคมบ้านพร้าวใต้ 
ตำบลหินโงม  อำเเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย
(17 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ “วิสาขบูชาอาเซียน เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา” จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2567
ณ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 
(17 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ “วิสาขบูชาอาเซียน เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา” จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2567
ณ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 
(16 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จำกัด
ณ หอประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งที่ 1
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
(15 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญตำบลพระบาทนาสิงห์ จำกัด
ณ หอประชุมอเนกประสงค์บ้านนาสิงห์ 
ตำบลพระบาทนาสิงห์  อำเภอรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย 
(15 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมรับชมพิธีเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ผ่านทาง Facebook Live เพจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย 
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
(15 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ณ เรือนจำจังหวัดหนองคาย  ตำบลโพธิ์ชัย 
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
(15 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ตาก จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ตาก จำกัด
อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

(14 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2567
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(14 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด 
อำเเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(13 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ
ณ ลานหน้าเสาธง
บริเวณด้านหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(13 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 4/2567
ณ ศาลาจอมมณี
สำนักงานแขวงทางหลวงหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(13 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคายนำอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ปี 2567 เรื่อง บัญชีฟาร์ม : กุญแจสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความสำเร็จ
ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
(9 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาทับไฮ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
ณ บ้านประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาทับไฮ
ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
(9 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด 
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  
(9 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด 
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
(9 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ณ โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(8 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิด Kick Off โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือน ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเข้าร่วมพิธีเปิ
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(8 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมนำคณะอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) จังหวัดหนองคาย เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอ็นซี โค่โค่นัท จำกัด จังหวัดราชบุรี
ณ บริษัท เอ็นซี โค่โค่นัท จำกัด
(NC COCONUT CO., LTD.)
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
(7 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
   1 2 3 4 5 ... 53

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY