สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    สายสอบบัญชีที่ 3
    สายสอบบัญชีที่ 4
    รายงานประจำปี 2564
    รายงานประจำปี 2563
    รายงานประจำปี 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,645
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,824,120
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
31 พฤษภาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 


ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาในเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
  ข่าว/ประชาสัมพันธ์
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ครั้งที่ 5/2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 
อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
(31 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมทีมงานเครือข่ายผู้ให้บริการ IT (IT Mobile, IT Provider และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์) ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ครั้งที่ 5/2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 
อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
(31 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมดำเนินรายการวิทยุในชื่อรายการ”เพื่อชีวิตเกษตรกร” ทางคลื่น FM 90.5 MHz. สวท.หนองคาย
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย
(31 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมดำเนินรายการวิทยุ ในชื่อรายการ”เพื่อชีวิตเกษตรกร” ทางคลื่น AM. 810 KHz สวท.หนองคาย
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย
(30 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย สอนแนะการจัดบัญชี รับ-จ่าย ในครัวเรือน โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
ณ กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด  133 ม.9
บ้านจำปาทอง ต.หนองปลาปาก
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(30 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย รวมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"
ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(30 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(29 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมออกหน่วยคลินิกบัญชีและจัดนิทรรศการ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย
(23 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(23 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมมุสิกะมาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(22 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ณ  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(22 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์มิตรภาพมั่นคงหนองคาย จำกัด
ณ ที่ทำการชั่วคราวสหกรณ์มิตรภาพมั่นคงหนองคาย จำกัด
ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
(21 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนสระใคร จำกัด
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 
ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
(20 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(19 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชีอาสา) เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาประจำปี 2566 เรื่อง
ณ โรงแรมสีดา แอคทิวตี้ รีสอร์ท เขาใหญ่ - นครนายก
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
(17-19 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมกิจกรรม "นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง" เฉลิมพระเกียรติพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก"
ณ บริเวณริมโขง และศาลาการเปรียญ
วัดหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย 
(19 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคหนองคายจำกัด
ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2
ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(12 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมเป็นกรรรมการให้คะแนน "การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดหนองคาย"
ณ แปลงใหญ่ข้าว ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
และแปลงใหญ่โคเนื้อ ตำบลพระธาตุบังพวน
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(11 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมเป็นกรรรมการให้คะแนน "การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดหนองคาย"
ณ แปลงใหญ่มันสำปะหลัง
ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
และแปลงใหญ่ยางพาราฯ ตำบลชุมช้าง
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
(10 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการอบรมโครงการ “อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ” ผ่านระบบออนไลน์ Webex
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(9 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดกิจกรรมโครงการ “ 9 พฤษภา วันครูบัญชีอาสา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(9 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดหนองคาย จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
จังหวัดหนองคาย จำกัด ตำบลบ้านถ่อน
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(7 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2566
ณ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 7
ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
(5 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​​​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2566
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(3 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​​​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันประสูติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(3 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​​​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันประสูติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทำบุญตักบาตร
ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง 
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(3 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล หลักสูตร ใช้ Smart Phone ในยุคดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(3 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(1 พฤษภาคม 2566) 
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.หนองคาย จำกัด
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านจอมแจ้ง ตำบลสีกาย
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
(28 เมษายน 2566) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่น เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.... ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(27 เมษายน 2566) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ครั้งที่ 4/2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
(27 เมษายน 2566) 
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 
อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
(26 เมษายน 2566) 
อ่านต่อ >>
   1 2 3 4 5 ... 55

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY