สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
Smart Account
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 99
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,399,457
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 กันยายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


  ข่าว/ประชาสัมพันธ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. .... ผ่านทาง Web Conference
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย
(17 กันยายน 2562) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์”
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
(20 กันยายน 2562) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้่าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดหนองคาย
ณ หอประชุม รร.เพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
(18 กันยายน 2562) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประชารัฐเสริมสร้างความสัมพันธ์ภาคีการพัฒนาจังหวัดหนองคาย
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย
(16 กันยายน 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงผลงานจังหวัดหนองคาย 2562
ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย
(16-18 กันยายน 2562)   
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ 2562
ณ สระสาธารณะ บ้านทุ่ม หมู่ที่ 3
ตำบลน้ำโมง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
(12 กันยายน 2562)   
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการวิเคราะห์ลูกหนี้ ให้กับสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จก.
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
(12 กันยายน 2562)   
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการวิเคราะห์ลูกหนี้ ให้กับสหกรณ์การเกษตรนิคมฯโพนพิสัย จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรนิคมฯโพนพิสัย จก.
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
(10 กันยายน 2562)   
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคายเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อม สู่การเป็น Cyber Auditor อย่างมืออาชีพ
ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
(8-10 กันยายน 2562)   
อ่านต่อ >>
การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เหลียวหลัง...แลหน้า 67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
(3 กันยายน 2562)   
อ่านต่อ >>
หนองคาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการวิเคราะห์ลูกหนี้ ให้กับสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ตาก จำกัด
ณ วัดป่าสร้างฤาษี  ตำบลด่านศรีสุข 
อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
(29 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการวิเคราะห์ลูกหนี้ ให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(27 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการวิเคราะห์ลูกหนี้ ให้กับสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด 
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
(23 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ จำกัด 
อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย
(23 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย ร่วมออกหน่วยจัดนิทรรศการให้ความรู้ใน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
(23 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ หนองบ้านพร้าว บ้านพร้าว หมู่ 6
ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
(22 สิงหาคม 2562)  
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ตำบลเวียงคุก จำกัด
ณ สนง.สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ตำบลเวียงคุก จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(21 สิงหาคม 2562)  
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย เข้าร่วมการอบรมโครงการการเสริมสร้างองค์ความรู้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยงานภาครัฐจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ
อ.เมือง  จ.หนองคาย
(21 สิงหาคม 2562)  
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) ฯ
ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
(19-21 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
หนองคาย เข้่าร่วมโครงการ 101 อาชีพ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ วัดสุมงคลมังคลาราม ต.พานพร้าว
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(20 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ร้านสหกรณ์สวัสดิการ รพร.ท่าบ่อ จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมปิยะมิตร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(14 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(12 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(12 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
หนองคาย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ โรงแรมพาร์คแอนด์พูลรีสอร์ทหนองคาย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(8 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย ตรวจติดตามการใช้โปรแกรม Smart member และ Smart Manage
ณ สำนักงาน สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด 
และสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
(8 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย ตรวจติดตามการทำบัญชีของนักศึกษาในโครงการทำบัญชี ส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย
(8 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย ตรวจติดตามการทำบัญชีของนักศึกษาในโครงการทำบัญชี ส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย 
(7 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคายลงพื้นที่ตรวจติดตามการทำบัญชีของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อจำกัด ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติฯ
ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
(7 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลาง จ.หนองคาย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
(6 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการทำบัญชีของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อจำกัด ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ วัดลำดวน ต.บ้านเดื่อ
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(5 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย ตรวจติดตามการทำบัญชีของนักเรียนในโครงการทำบัญชี ส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนอาโอยาม่า 2
โรงเรียนอาโอยาม่า 2 ต.ด่านศรีสุข
อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 
(5 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย เข้าร่วมออกหน่วยจัดนิทรรศการและสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่จังหวัดหนองคาย
ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวตำบลเหล่าต่างคำ
ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(4 สิงหาคม 2562)   
อ่านต่อ >>
   1 2 3 4 5 ... 33

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY