สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    สายสอบบัญชีที่ 3
    สายสอบบัญชีที่ 4
    งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
    รายงานประจำปี 2562
Smart Account
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 203
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,635,325
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
8 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


  ข่าว/ประชาสัมพันธ์
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ โพนพิสัย จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ โพนพิสัย จำกัด
อ.รัตนวาปี  จ.หนองคาย
(31 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด
อ.สังคม จ.หนองคาย
(31 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.หนองคาย จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธกส.หนองคาย จำกัด อ.เมือง  จ.หนองคาย
(31 มีนาคม 2563) 
 
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าสหกรณ์การเกษตรโพนพิสัย จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรโพนพิสัย จำกัด
อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย
(31 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายในหน่วยงาน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
อ.เมือง  จ.หนองคาย
(30 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(28 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการใช้และการเข้าใช้ทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Web Conference
ห้องประชุมชั้น 2
ณ 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
อ.เมือง  จ.หนองคาย
(25 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดกิจกรรมสอนทำหน้ากากผ้าให้กับบุคลากรในสังกัด
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
อ.เมือง  จ.หนองคาย
(25 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
อ.เมือง  จ.หนองคาย
(25 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมดำเนินรายการวิทยุ ในชื่อรายการ”เพื่อชีวิตเกษตรกร” ทางคลื่น FM 90.5 MHz. สวท.หนองคาย
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย 
(25 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมดำเนินรายการวิทยุ ในชื่อรายการ”เพื่อชีวิตเกษตรกร” ทางคลื่น AM. 810 KHz สวท.หนองคาย
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย 
(24 มีนาคม 2563) 
 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายในหน่วยงาน
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย
(20 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมรับฟังการดำเนินงานในภาวะเร่งด่วนผ่าน Web Conference
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
อ.เมือง  จ.หนองคาย
(19 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ครั้งที่ 3/2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   
(19 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน"
ณ ห้องประชุมมุสิกะมาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย
(18 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10 (นายคมสัน จำรูญพงษ์)
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย 
ต.พานพร้าว  อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย   
(17 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคายเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
อ.เมือง จ.หนองคาย
(16 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช)
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย   
(​12 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เกษตรท่าบ่อ จำกัด ประจำเดือนมีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด 
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(12 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ร้านค้านาคาน้ำโขง จำกัด
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ
ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
(9 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ซุ้มกิจกรรมกาชาด งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคายฯ 2563
 ณ ซุ้มกิจกรรมกาชาด ลานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.หนองคาย 
(8 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรม ณ งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคายฯ 2563
ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ.เมือง จ.หนองคาย
(7 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2563”
ณ เวทีแสดง ตำนานสงครามปราบกบฏฮ่อ 
หน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย  
(5 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมรับฟังการวิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์และให้ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์สหกรณ์
ณ ห้องประชุมมุสิกะมาน 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย
(5 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
(5 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนรำลึกวีรกรรมปราบกบฏฮ่อ
ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 
อ.เมือง จ.หนองคาย
(5 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรเจ้าของแปลง
นางกุหลาบ คำผาสุข ตำบลสระใคร
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
(4 มีนาคม 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎ๊ใหม่
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
อ.เมือง  จ.หนองคาย
(27 กุมภาพันธ์ 2563) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านระบบ Web Conference
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
อ.เมือง  จ.หนองคาย
(27 กุมภาพันธ์ 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมออกหน่วยให้ความรู้ด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563 อำเภอรัตนวาปี
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร วิชัยฟาร์ม
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
(26 กุมภาพันธ์ 2563) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีหนองคายเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 3
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
(26 กุมภาพันธ์ 2563) 
อ่านต่อ >>
​องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย)
(21 กุมภาพันธ์ 2563) 
อ่านต่อ >>
   1 2 3 4 5 ... 37

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY