สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    สายสอบบัญชีที่ 3
    สายสอบบัญชีที่ 4
    สายสอบบัญชีที่ 5
    รายงานประจำปี 2565
    รายงานประจำปี 2564
    รายงานประจำปี 2563
    รายงานประจำปี 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 544
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,560,194
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 


ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาในเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
  ข่าว/ประชาสัมพันธ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ชุดที่ 46 ครั้งที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมเพชรนาคา
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(22 มิถุนายน 2567) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วม กิจกรรม Big cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ด้านข้างอาคารพัสดุศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(19 มิถุนายน 2567) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(18 มิถุนายน 2567) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ จำกัด
อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย
(17-21 มิถุนายน 2567) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ณ อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง
โครงการชลประทานหนองคาย
ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
(17 มิถุนายน 2567) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน ในการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก
ณ ศาลาประชาคมบ้านตาดเสริม
ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  
(14 มิถุนายน 2567) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโนนธาตุ 
ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
(13 มิถุนายน 2567) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมลงพื้นที่ในการตรวจติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
ณ สำนักงานสหกรณ์แปรรูปยางพารานางิ้ว-วังมน จำกัด
ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
(13 มิถุนายน 2567) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 
(13 มิถุนายน 2567) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวดหนองคาย
(12 มิถุนายน 2567) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2567"
ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(12 มิถุนายน 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ข้าตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ โพนพิสัย จำกัด
ณ พื้นที่อำเภอรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย 
(10-14 มิถุนายน 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ โพนพิสัย จำกัด ชุดที่ 48 ครั้งที่ 14
ณ ห้องประชุมชั้น 2 
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ โพนพิสัย จำกัด 
อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย
(11 มิถุนายน 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ "การบริหารจัดการ บัญชี การคิดต้นทุน กำไร"
ณ บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(11 มิถุนายน 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปีพุทธศักราช 2567
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
(9 มิถุนายน 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการ และให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการ " 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567 "
ณ โรงเรียนบ้านสาวแล ตำบลโพธิ์ตาก
อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 
(7 มิถุนายน 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ณ  ศาลาเจดีย์มาหาธาตุ วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(5 มิถุนายน 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์ สกย.สาวแลรวมเกษตร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567
ณ สำนักงานสหกรณ์ สกย.สาวแลรวมเกษตร จำกัด 
หมู่ 4  ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
(5 มิถุนายน 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด 
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
(4 มิถุนายน 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน
ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(4 มิถุนายน 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(3 มิถุนายน 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 99 รูป ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย  
(3 มิถุนายน 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 10/2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(31 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
 ณ ห้องประชุมชั้น 2 
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด 
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
(31 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”
วัดพระธาตุบังพวน บ้านพระธาตุบังพวน
ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 
(31 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(30 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2567
ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(30 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดการอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) และเกษตรกร โครงการเกษตรผสมผสาน
ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านไร่ชมภู
ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย 
(29 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 3/2567
ณ ห้องประชุมพระใสชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(29 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมออกหน่วยคลินิกบัญชีและจัดนิทรรศการ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ไตรมาสที่ 3/25672567
ณ โรงเรียนพานพร้าว
ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย
(29 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.หนองคาย จำกัด ครั้งที่ 33
ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขหนองคาย จำกัด อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
(29 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ณ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
(28 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ >>
   1 2 3 4 5 ... 53

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY