สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    สายสอบบัญชีที่ 3
    สายสอบบัญชีที่ 4
    รายงานประจำปี 2562
Smart Account
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 169
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,552,400
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 ตุลาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 


ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาในเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
  ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ติดตามเกษตรกรเพื่อคัดเลือกให้เป็น Smart Farmer
บ้านคำปะกั้ง  ต.เซิม
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(18 กรกฎาคม 2556) 
 
อ่านต่อ >>
ติดตามและสอนแนะการใช้โปรแกรมบัญชี
ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
นักบุญพระบาทนาสิงห์ จำกัด
(18 กรกฎาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
การประชุมเพื่อชี้แนะแนวทางการฟื้นฟูสหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ จำกัด
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่
(17 กรกฎาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
การฝึกอบรมผู้บริหารสหกรณ์
หลักสูตรการควบคุมภายใน
ด้านการเงินและบัญชี
ณ โรงแรมแกรนด์พาราไดซ์
(16-18 กรกฎาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
การประชุมเพื่อชี้แนะแนวทางการฟื้นฟูสหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ จำกัด ครั้งที่3
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
(5 กรกฎาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
กิจกรรม 5 ส.
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
จัดกิจกรรม 5 ส.เพื่อเป็นการทำความสะอาด
อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ
(1-2 กรกฎาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
สอบทานหนี้สหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
จัดกิจกรรมสอบทานหนี้สมาชิก
สหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด
(25-27 มิถุนายน 2556) 
อ่านต่อ >>
การประชุมเพื่อชี้แนะแนวทางการฟื้นฟูสหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ จำกัด
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่
(21 มิถุนายน 2556) 
 
อ่านต่อ >>
การประชุมหารรือเพื่อการฟื้นฟูสหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ จำกัด
ณ ห้องประชุมชั้น 2 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
(19 มิถุนายน 2556) 
อ่านต่อ >>
ประชุมใหญ่ สกก.ศรีเชียงใหม่ จก.ประจำปี 2556
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมใหญ่
ณ สกก.ศรีเชียงใหม่ จก.
(14 มิ.ย. 2556) 
อ่านต่อ >>
ผู้สอบบัญชี สตส.หนองคาย เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด
ประจำเดือนมิถุนายน 2556
(10 มิถุนายน 2556) 
อ่านต่อ >>
การประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2556
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
จัดการประชุมสำนักงานประจำเดือน
มิถุนายน 2556 
(7 มิถุนายน 2556) 
อ่านต่อ >>
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2556 สตท.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่่ 5 
จัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2556 
(4 มิถุนายน 2556) 
 
อ่านต่อ >>
สตท.5 เข้าตรวจมาตรฐานสำนักงาน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
เข้าตรวจมาตรฐานสำนักงาน
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
(30-31 มิถุนายน 2556) 
อ่านต่อ >>
สภากาแฟจังหวัดหนองคาย
ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 
ณ โรงแรมบุศยรินทร์ 
(29 พฤษภาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
ชัดเจนโปร่งใสเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
เข้าตรวจบัญชีประจำปี
ณ สหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด 
(28 พฤษภาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
เสริมควา่มแข็งแกร่งด้านบัญชีด้วยโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าให้ความรู้และสอนแนะเพิ่มเติม
ในการใช้โปรแกรมบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.-
หนองคาย จำกัด
(23 พฤษภาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
พิธีลงเสาเอกเจดีย์มหาธาตุฯ
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.มหาดไทย
เป็นประธานในการวางเสาเอก
เพื่อสร้างเจดีย์มหาธาตุองค์ใหม่
ณ วัดธาตุราษฎร์บำรุง หนองคาย
(22 พฤษภาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายฯ
การอบรมการแก้ไขปัญหา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(14-15 พฤษภาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
โครงการคลินิกเกษตรฯ ครั้งที่ 3/2556
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ได้ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งให้ความรู้
สอนแนะในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
ให้แก่เกษตรกร (10 พฤษภาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชี ครั้งที่ 1/2556
นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส  
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชี
(1 พฤษภาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
กิจกรรม 5 ส.
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
จัดกิจกรรม 5 ส.เพื่อทำความสะอาด
สำนักงานและดำเนินการจัดระบบ
การจัดวางเอกสารใหม่
(30 เมษายน 2556) 
อ่านต่อ >>
โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยฯ
งานไอที สำนักงานตรวจบัญชี-
สหกรณ์หนองคายเป็นวิทยากรให้ความรู้
เรื่อง "การใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน"
จัดโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน-
จังหวัดหนองคาย

(27 เมษายน 2556) 
อ่านต่อ >>
พิธีรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 (ขอนแก่น)
พิธีรดน้ำขอพรผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 
และหัวหน้าหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในสังกัดฯ 
(23 เมษายน 2556) 
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคายเข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สก.ท่าบ่อ จก.
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
และให้สามารถรถจัดทำงบการเงิน
ได้อย่างถูกต้องสำหรับการปิดปีบัญชี
31 มีนาคม 2556 (22 เมษายน 2556) 
อ่านต่อ >>
สตส.หนองคาย สร้างเสริมความเข้มแข็งด้านโปรแกรมบัญชีให้กับร้านสหกรณ์สวัสดิการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
สตส.หนองคาย ติดตั้งและสอนแนะ
การใช้โปรแกรมบัญชีให้กับ
ร้านสหกรณ์สวัสดิการโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
(22 เมษายน 2556) 
อ่านต่อ >>
พิธีรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
พิธีรดน้ำขอพรท่าน ผวจ.หนองคาย 
ณ จวนผู้ว่าราชการหนองคายหลังเก่า
(12 เมษายน 2556) 
อ่านต่อ >>
พิธีทำบุญสำนักงานและรดน้ำขอพรสงกรานต์
พิธีทำบุญสำนักงานฯ
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2556
พร้อมรดน้ำขอพรหัวหน้าสำนักงานฯ
(12 เมษายน 2556) 
อ่านต่อ >>
สอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
สอนแนะการจัดทำบัญชี
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้าย
บ้านโนนหงษ์ทอง
(มีนาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
คลินิกเกษตรครั้งที่ 2/2556
นายสุชัย ตั้งชูพงษ์ นายอำเภอสังคม
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการคลินิกเกษตรฯ
(27 มีนาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
การอบรมการทำบัญชีโครงการพัฒนาและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายมงคล พวงศรี หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ
(26 มีนาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
สภากาแฟจังหวัดหนองคาย
นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
เป็นประธานในงานสภากาแฟ
จังหวัดหนองคาย 
(26 มีนาคม 2556) 
อ่านต่อ >>
   1 ... 46 47 48 49 50

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY