สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สายสอบบัญชีที่ 1
    สายสอบบัญชีที่ 2
    สายสอบบัญชีที่ 3
    สายสอบบัญชีที่ 4
    สายสอบบัญชีที่ 5
    รายงานประจำปี 2565
    รายงานประจำปี 2564
    รายงานประจำปี 2563
    รายงานประจำปี 2562
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในและการใช้ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
    สตส.อุดรธานี
    สตส.เลย
    สตส.สกลนคร
    สตส.บึงกาฬ
    สตส.หนองบัวลำภู
    สตส.ขอนแก่น
    สตส.นครพนม
    สตส.หนองคาย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 20
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,569
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,327,509
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 กุมภาพันธ์ 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29     
             
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 


ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาในเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
  ข่าว/ประชาสัมพันธ์
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดการอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้กับสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางนาตาล จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางนาตาล จำกัด
ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
(16 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมลงพื้นที่เพื่อประเมินและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร บ้านม่วง
ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
(16 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมอบรม เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงิน ผ่านระบบสื่อสารทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting)
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(16 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมออกหน่วยคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
ณ โรงเรียนเวียงคำวิทยา ตำบลเวียงคุก
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(16 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดการอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)
ณ ศาลากลางบ้านคำรุ่งเรือง
ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย  
(15 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมลงพื้นที่เพื่อประเมินและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย)
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง 
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
(15 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมลงพื้นที่เพื่อประเมินและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านดาลบังบด ตำบลนาดง และสำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ
(15 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ วิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงปลาดุกตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนอคาย จังหวัดหนองคาย 
 
(15 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดการอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน ตำบลทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  
(15 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมลงพื้นที่เพื่อประเมินและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
(14 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ครั้งที่ 10/2564
ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม 
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
(13 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมทีมเครือข่ายผู้ให้บริการ IT (IT Mobile, IT Provider และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์) ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ครั้งที่ 10/2564
ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม 
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
(13 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านโคกพัฒนา และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
(13 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ณ บ้านจำปาทอง  ตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
(13 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานโครงการภายใต้การดำเนินงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล และงานพัฒนาด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(13 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ”ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด19” พร้อมยึดถือแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(11 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์กระจายและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จังหวัดหนองคาย
ณ ศูนย์กระจายและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์
ร้านสหกรณ์กรุงเทพจำกัด จังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(10 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดตำบลรัตนวาปี และกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี
ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
(9 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่ผลไม้(ลำไย)ตำบลด่านศรีสุข และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ณ บ้านโพธิ์ตาก  ตำบลโพธิ์ตาก
อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย 
(9 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโพนทัน และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านคุยลุมพุก อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ณ ศาลากลางบ้านคุยลุมพุก
ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย
(9 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
(9 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผ่านทาง Facebook Live
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(9 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมกันทำความสะอาดในโครงการบ้านสวย เมืองงาม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(8 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดการอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร บ้านนาฝาก อ.โพธิ์ตาก ในโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
ณ บ้านนาฝาก ตำบลโพนทอง
อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
(8 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลหินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลหินโงม
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 
(8 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(8 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดการอบรม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ปีงบประมาณ 2565"
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(7 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ”ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด19” พร้อมยึดถือแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(5 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ณ ลำน้ำสวย บ้านดงหลี่ หมู่ที่ 3 
ต.คอกช้าง  อ.สระใคร  จ.หนองคาย
(5 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
​สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย      
(5 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
(5 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุม "โครงการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบทานงานสอบบัญชีในระดับ สตส."
ณ ห้องประชุมอุ่นรักริมโขง
ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
(2 ธันวาคม 2564) 
อ่านต่อ >>
   1 ... 24 25 26 27 28 29 30 ... 57

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-412360, 042-412897 อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th
Engine by MAKEWEBEASY